drezy blanco

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vzhledem k tomu, že nakupujete prostřednictvím internetového obchodu a nemáte možnost si nabízené zboží předem prohlédnout, pak v souladu s §53 odst. 7 zákona č.40/1964Sb. občanského zákoníku, máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží - to znamená, že zakoupené zboží je možné vrátit do 14 dnů od data expedice.

V této lhůtě musí spotřebitel doručit prodávajícímu, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, v opačném případě nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty.

Toto právo se také nevztahuje na výrobky, které byly na přání zákazníka nějakým způsobem změněny - zejména dřezy, do kterých byly na přání zákazníka vyvrtány díry.

 

Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Kontaktujte nás - prostřednictvím emailu, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Uveďte číslo faktury a datum nákupu.

Pokud jste již zboží převzali, zašlete jej zpět na adresu:

Drezy-baterie.cz, Žerotínova 483/1, České Budějovice 370 04

A to za následujících podmínek:

- nesmí být použité

- musí být nepoškozené

- musí být kompletní

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné.

Jméno zákazníka
Číslo objednávky
Číslo faktury
Telefon
E-mail

Důvod vrácení: